Հոդված 1.

«Արմո-գրուպ» ՍՊԸ-ի և Հաճախորդի (այս կայքում գնումներ կատարող կողմի) միջև կնքված պայմանագիրը կնքվում է պատվերը կատարելու միջոցով ` համաձայն կայքում տեղադրված պատվերի ձևի (այսուհետ `            «Պատվեր»):


Պատվեր տեղադրելով ՝ Հաճախորդը հաստատում է, որ կարդացել է գնման գործընթացի հետ կապված ամբողջ տեղեկատվությունը և հաստատում է այս Ընդհանուր Պայմանների (այսուհետ ՝ «Պայմաններ») ամբողջական ընդունումը:

Հոդված 2.

Պատվեր կատարելուց առաջ Հաճախորդը պետք է լիովին ծանոթանա սույն Պայմաններին և կայքի Գաղտնիության քաղաքականությանը, ինչպես նաև ապրանքի և / կամ ապրանքների / նկարագրությանը հատկություններին, որոնք Հաճախորդը մտադիր է գնել:

Պատվերը հաստատվում է Հաճախորդի կողմից նշված էլ-փոստի հասցեին ուղարկված նամակի/հաստատման միջոցով:

Հոդված 3.

Կայքում նշված ապրանքների գները ներառում են բոլոր կիրառելի հարկերը:

Ապրանքների առաքումը Հայաստանի տարածքում անվճար է:

Ընդունվում են վճարման հետևյալ եղանակները.

Վճարային քարտեր - Visa Card, Mastercard, American express, Arca:

Եթե ​​ապրանքները ձեռք են բերվում նշված վճարման եղանակներից որևէ մեկի միջոցով, գործարքը կարող է իրականացվել Հաճախորդի կողմից ընտրված անվտանգ սերվերի միջոցով:
Գործարքի ցանկացած պարագայում և ցանկացած փուլում «Արմո-գրուպ» ՍՊԸ-ն չի կարող մուտք ունենալ Հաճախորդի քարտի տվյալներին, որոնք անվտանգ կապի միջոցով փոխանցվում են անմիջապես գործարքը ղեկավարող բանկ, հետևաբար «Արմո-գրուպ» ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում վճարման պահին երրորդ անձանց կողմից քարտերի խարդախ և չթույլատրված օգտագործման համար:

Եթե ​​քարտապանին հնարավոր չէ պարզել, «Արմո-գրուպ» ՍՊԸ-ն իրեն իրավունք է վերապահում պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր: Փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում «Արմո-գրուպ» ՍՊԸ-ն իրեն իրավունք է վերապահում չեղյալ հայտարարել պատվերը:

Հոդված 4.

Կայքում գնված ապրանքները Հաճախորդի կողմից Պատվերում նշված հասցեով կուղարկվեն Պատվեր կատարելուց հետո 8-12 օրվա ընթացքում `Պատվերը տեղադրելուց առաջ Վեբ կայքում հատուկ նշված գնով:

«Արմոս» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված առաքման ժամկետները մոտավոր են և առաքման ցանկացած հետաձգում Հաճախորդին իրավունք չի տալիս հրաժարվել առաքումից կամ փոխհատուցում պահանջել:

Առաքման պահին Հաճախորդը պարտավոր է ստուգել.

որ առաքված փաթեթների քանակը համապատասխանում է առաքման գրքում նշված թվին,
որ փաթեթավորումը անձեռնմխելի է և վնասված կամ փչացած չէ:
Փաթեթավորման և (կամ) ապրանքի ցանկացած վնասի կամ փաթեթների քանակի համար նամակագրության բացակայության մասին պետք է անհապաղ տեղեկացվի ՝ ապրանքի առաքման գրքում նշելով խնդրի բնույթը, որը կվերադարձվի առաքիչին:

Ստացված ապրանքների ֆիզիկական ամբողջականության, նամակագրության կամ ամբողջականության հետ կապված որևէ խնդիր պետք է տեղեկացվի առաքումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում `համաձայն սույն փաստաթղթում նշված մեթոդների:

Հոդված 5.

Հաճախորդը (Հաճախորդը) իրավունք ունի փոխել պատշաճ որակի արտադրանքը արտադրանքը ստանալու օրվանից տասնչորս օրվա ընթացքում: Եթե ​​«Արմոս» ՍՊԸ-ն (Վաճառողը) նմանատիպ ապրանքներ չի ունենա Հաճախորդից ծանուցում ստանալու օրը, վերջինս իրավունք կստանա դադարեցնել առքուվաճառքի պայմանագիրը և պահանջել վերադարձնել գումարը կամ փոխարինել այն: ապրանքատեսակը համանմանով, հենց որ Վաճառողն այն ստանում է:

Այս դեպքում Հաճախորդը վերը նշված ժամկետներում ծանուցագիր կուղարկի «Արմոս» ՍՊԸ-ին հետևյալ էլ. Հասցեին ՝ info@armosshoes.com

Փոփոխության դեպքում, Հաճախորդը արտադրանքը վաճառողի կողմից նշված հասցեով ապրանքները ստանալուց հետո 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում վերադարձնում է «Արմոս» ՍՊԸ-ին Հաճախորդի հաշվին:

Ապրանքները պետք է վերադարձվեն անձեռնմխելի, ամբողջական ՝ իրենց բոլոր մասերում և իրենց բնօրինակ փաթեթավորմամբ (ծրարներ և փաթեթավորումներ), որոնք պահվել և օգտագործվել են բացառապես այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է հաստատել և ստուգել դրանց վիճակը, առանձնահատկությունները և չափը `համաձայն սովորական աշխատասիրության: , մաշվածության կամ կեղտի հետքեր չկան, որոնք համապատասխանում են հետևյալ պայմաններին.

Չեղարկման իրավունքը կարող է կիրառվել գնված ապրանքի վրա, որպես ամբողջություն, իրականում հնարավոր չէ վերադարձնել գնված ապրանքի միայն մի մասը (օրինակ `պարագաներ, լրացուցիչ իրեր և այլն).
Չեղարկելու համար ապրանքը պետք է ամբողջական լինի և վերադարձվի իր սկզբնական փաթեթավորմամբ, ամբողջական իր բոլոր մասերում (ներառյալ փաթեթավորումը և ցանկացած փաստաթուղթ և պարագաներ. պիտակներ, քարտեր, պիտակներ, կնիքներ և այլն)
Ապրանքների վերադարձից բխող տրանսպորտային ծախսերը (և առկայության դեպքում ցանկացած մաքսատուրք) գանձվում են նախկին հաճախորդի կողմից կլուսիվ կերպով.
Տրանսպորտի համար պատասխանատվությունը կրում է Հաճախորդը.
եթե արտադրանքը տրանզիտով վնասվելու է, «Արմոս» ՍՊԸ-ն այդ մասին տեղեկացնում է Հաճախորդին, որպեսզի Հաճախորդը փոխհատուցի կամ փոխադրող ընկերությունից պահանջի փոխհատուցել պատճառված վնասը, «Արմոս» ՍՊԸ-ն որևէ կերպ պատասխանատվություն չի կրում վնասի համար: , գողություն կամ կորուստ, որը տեղի է ունենում ապրանքների վերադարձման նպատակով կատարված բեռի ընթացքում կամ դրա արդյունքում:
«Արմոս» ՍՊԸ-ն արտադրանքը պետք է փոխարինի ապրանքը հետ ստանալու օրվանից 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում: Այս դեպքում ուղարկման գործընթացը կկազմակերպվի համաձայն 4-րդ հոդվածի:

Ապրանքը հետ վերադարձնելու դեպքում գումարը կվերադարձվի Հաճախորդին վճարված ամբողջ գումարի դիմաց `նշված գումարը փոխանցելով, նույն վճարման եղանակով, որը Հաճախորդը օգտագործել է նախնական գործարքի համար, եթե« Արմոսի »միջեւ այլ բան նախատեսված չէ: ՍՊԸ-ն և հաճախորդը:

Հոդված 6.

«Արմոս» -ի կողմից վաճառված բոլոր ապրանքները ծածկված են 5 տարվա երաշխիքով: Երաշխիքով ստացված օգնությունից օգուտ ստանալու համար Հաճախորդը պետք է պահի հաշիվը կամ վճարման անդորրագիրը `առաքման գրության հետ միասին:

Համապատասխանության բացակայության երաշխիքը կիրառվում է պայմանով, որ համապատասխան ապրանքը ճիշտ է օգտագործվել ՝ համաձայն դրա նպատակային օգտագործման և արտադրանքի մեջ պարունակվող և (կամ) արտադրանքի օգտագործման և լվացման հրահանգների բովանդակությանը համապատասխան:

Այն դեպքում, երբ երաշխիքի կատարումը պահանջում է ապրանքը հետ վերադարձնել, Հաճախորդը նույնը պետք է վերադարձնի իր նախնական փաթեթավորմամբ, ամբողջական իր բոլոր մասերում (ներառյալ փաթեթավորումը և ցանկացած փաստաթուղթ և պարագաներ):

Հոդված 7.

Պատվերը տեղադրելու ժամանակ հավաքված անձնական մանրամասները «Արմոս» ՍՊԸ-ն կօգտագործի Հաճախորդների պահանջները կատարելու համար `համաձայն սույն կայքում ներկայացված գաղտնիության հայտարարության: Նշված մանրամասների ցանկացած այլ օգտագործումը տեղի է ունենում միայն Հաճախորդի համաձայնությամբ:

Հոդված 8.

Ապրանքային նշանները, տարբերանշանները և տարբերակիչ այլ նշանները կայքում պատկանում են իրենց համապատասխան տերերին: Ապրանքային նշանների, տարբերանշանների և տարբերակիչ այլ նշանների, այդ թվում `այլ կայքերում կամ այլ վայրերում չարտոնված երրորդ անձանց կողմից վերարտադրության արգելում է գույքային իրավունքների օգտագործումը:

Հոդված 9.

Կողմերի միջև բոլոր հաղորդակցությունները կատարվում են գրավոր տեսքով `էլեկտրոնային փոստով և (կամ) հեռախոսով` նշված Հաճախորդի և «Արմոս» ՍՊԸ-ի կողմից կայքում: